FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het verbod van het in de handel brengen van producten die dimethylfumaraat bevatten

Publication date: 
27/05/2009 - 16:00
  • 27 mei 2009
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, Paul Magnette