FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de eisen waaraan houtpellets moeten voldoen om gebruikt te worden als brandstof voor niet-industriële verwarmingstoestellen

Publication date: 
27/05/2009 - 16:00
  • 27 mei 2009
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, Paul Magnette