FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 19 maart 2013 ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen

Publication date: 
21/03/2016 - 12:15
  • Op vraag van Minister van Landbouw, Willy Borsus, in een brief van 7 december 2015
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 21 maart 2016