FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies Federaal reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

Publication date: 
24/05/2022 - 10:45
  • Op vraag van David Clarinval, minister van middenstand, zelfstandigen, KMO's en landbouw, institutionele hervormingen en democratische vernieuwing, in een brief van 26/01/2022
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep productnormen
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 24/05/2022
  • Met de CRB en de BRCV