FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, met als doel het verbod op een

Publication date: 
10/11/2017 - 12:45
  • Op vraag van de toenmalige Minister van Landbouw, Willy Borsus, in een brief van 2 augustus 2017
  • Voorbereid door de werkgroep « Productnormen »
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 10 november 2017