FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies omtrent het evaluatierapport van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change)

Publication date: 
27/03/2009 - 15:45
  • 27 maart 2009
  • gevraagd door de minister van KMO’s, Zelfstandigen en Wetenschapsbeleid, Mevrouw Sabine Laruelle