FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies op eigen initiatief over het ter beschikking stellen van normen

Publication date: 
10/11/2017 - 12:45
  • Advies op eigen initiatief
  • Voorbereid door de werkgroep “Productnormen”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 10 november 2017 via schriftelijke procedure (zie Bijlage 1)