FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over 4 ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Publication date: 
28/02/2018 - 11:00
  • Op vraag van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, in brieven van 16 en 24 november 2017
  • Voorbereid door de werkgroep “Productnormen” 
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 28 februari 2018