FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over de herziening van de grondwet inzake duurzame ontwikkeling en het voorzorgsbeginsel

Publication date: 
24/02/2006 - 12:00
  • 24 februari 2006
  • gevraagd door de Commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat, in brieven van mevrouw Anne-Marie Lizin van 22 november 2005 en 9 februari 2006