FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over de herziening van de grondwet inzake het recht op water

Publication date: 
24/02/2006 - 12:00
  •  24 februari 2006
  • gevraagd door de Commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat, in een brief van mevrouw Anne-Marie Lizin van 12 januari 2006