FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over de studie ‘Het bepalen van de te behalen doelstellingen in het kader van de uitvoering van de Agenda 2030’

Publication date: 
15/09/2021 - 13:30
  • Op vraag van minister Zakia Khattabi in een brief van 20 mei 2021
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure, 15/09/2021