FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over de thematische strategische nota van de Directie Generaal van de Internationale Samenwerking (DGIS) betreffende de gelijke kansen en rechten tussen vrouwen en mannen

Publication date: 
15/10/2002 - 11:30
  • 15 oktober 2002
  • gevraagd door de staatssecretaris voor internationale samenwerking Eddy Boutmans