FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu’s die gevaarlijke stoffen bevatten)

Publication date: 
22/04/2008 - 15:45
  • 22 april 2008
  • gevraagd door de minister van leefmilieu, de heer Paul Magnette