FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest)

Publication date: 
17/10/2000 - 14:45
  • 17 oktober 2000
  • gevraagd door de minister van consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu Magda Aelvoet