FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van een ontwerp-KB tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (blauwe kleurstof)

Publication date: 
17/06/2003 - 11:00
  • 17 juni 2003
  • gevraagd door de minister van consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu Jef Tavernier