FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 24 mei 1982 houdende regelmentering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu

Publication date: 
30/06/1999 - 15:30
  • 30 juni 1999
  • gevraagd door de staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters