FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 28 februari 1994 betreffende de erkenning van ondernemingen die bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik vervaardigen, invoeren, uitvoeren of verpakken

Publication date: 
08/07/2005 - 14:45
  • 8 juli 2005
  • gevraagd door de minister van sociale zaken en volksgezondheid Rudy Demotte