FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik (splitsing van de erkenningen)

Publication date: 
22/06/2007 - 10:30
  • 22 juni 2007
  • gevraagd door de minister van leefmilieu en pensioenen Bruno Tobback