FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het KB van 28/02/1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik

Publication date: 
25/05/2007 - 10:30
  • 25 mei 2007
  • gevraagd door de minister van volksgezondheid Rudy Demotte