FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Publication date: 
10/06/2008 - 15:45
  • 10 juni 2008
  • gevraagd door de minister van leefmilieu, de heer Paul Magnette