FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Publication date: 
23/05/2006 - 12:00
  • 23 mei 2006
  • gevraagd door de minister van leefmilieu Bruno Tobback