FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp-KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden

Publication date: 
12/11/2004 - 15:30
  • 12 november 2004
  • gevraagd door de minister van leefmilieu Bruno Tobback