FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp van KB betreffende de benamingen en de kenmerken van biobrandstoffen voor motorvoertuigen en voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Publication date: 
09/06/2004 - 15:30
  • 9 juni 2004
  • gevraagd door de minister van leefmilieu, consumentenzaken en duurzame ontwikkeling Freya Van den Bossche