FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit “tot beperking van het op de markt brengen van voorwerpen die asbest bevatten”

Publication date: 
26/10/2009 - 16:00
  • 26 oktober 2009
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, Paul Magnette