FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels

Publication date: 
12/12/2011 - 12:15
  • 12 december 2011
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette