FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een voorontwerp van KB houdende het verbod van het op de markt brengen van fosfaathoudende textielwasmiddelen bestemd voor huishoudelijk gebruik

Publication date: 
06/02/2001 - 11:45
  • 6 februari 2001
  • gevraagd door de minister van consumentenzaken, volksgezondheid en leefmilieu Magda Aelvoet