FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over een wijziging van het KB met betrekking tot het op de markt brengen en gebruiken van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (PFOS en arseen)

Publication date: 
28/09/2007 - 10:45
  • 28 september 2007
  • gevraagd door de minister van leefmilieu en pensioenen Bruno Tobback