FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over geplande veroudering

Publication date: 
24/04/2020 - 08:45
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroepen productnormen en innovatieve economische modellen van de FRDO.
  • Samen met de Bijzondere raadgevende commissie Verbruik (brc Verbruik)) van de Centrale Raad voor Bedrijfsleven (CRB)
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure 24/04/20