FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het marien ruimtelijk plan en zijn milieueffectenrapport

Publication date: 
28/09/2013 - 14:15
  • 28 september 2013
  • gevraagd door vice-eerste minister en minister van economie, consumenten en Noordzee Johan Vande Lanotte