FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp-kb houdende verbod van het op de markt brengen van bepaalde producten die kortketenige gechloreerde paraffines bevatten

Publication date: 
19/10/1999 - 15:30
  • 19 oktober 1999
  • gevraagd door de staatssecretaris voor leefmilieu Jan Peeters