FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp-KB tot vaststelling van de minimumeisen voor het aanbrengen van milieuboodschappen op bouwproducten en het oprichten van een federale databank voor milieuproductverklaringen

Publication date: 
02/10/2013 - 14:15
  • 2 oktober 2013
  • gevraagd door staatssecretaris voor leefmilieu, energie, mobiliteit en institutionele hervormingen Melchior Wathelet