FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp-KB tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH verordening, de biociden verordening en/of de CLP verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie

Publication date: 
17/04/2013 - 14:00
  • 17 april 2013
  • gevraagd door staatssecretaris voor leefmilieu, energie, mobiliteit en institutionele hervormingen Melchior Wathelet