FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp "Spoorvisie 2040"

Publication date: 
08/03/2022 - 19:30
  • Op vraag van Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en Minister van mobiliteit, in een brief van 13/12/2021
  • Dit advies werd voorbereid door de projectgroep « Spoorvisie »
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 08/03/2022