FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van Belgisch Nationaal Adaptatieplan 2016-2020

Publication date: 
13/02/2017 - 13:15
  • Op vraag van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, in een brief van 16 december 2016.
  • In samenwerking met de volgende gewestelijke adviesraden: ESRBH, RLBHG, CESW, CWEDD, Minaraad en SERV.
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 13 februari 2017