FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van federaal actieplan circulaire economie

Publication date: 
15/07/2021 - 15:00
  • Op vraag van Pierre-Yves Dermagne, minister van economie en Zakia Khattabi, minister van leefmilieu op 25 mei 2021
  • Samen met de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Bijzondere raadgevende commissie "Verbruik"
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep innovatieve economische modellen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure, 15/07/2021