FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van federaal ontwikkelingsplan voor het elektriciteitstransmissienet en zijn strategisch milieueffectenrapport

Publication date: 
24/06/2011 - 12:00
  • 24 juni 2011
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette