FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vermalers en over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de producten die ontwikkeld zijn om via de leidingen te worden afgevoerd

Publication date: 
17/10/2014 - 14:30
  • Op vraag van de toenmalige Staatssecretaris voor Leefmilieu, de heer Melchior Wathelet, in een brief van 15 juli 2014
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 17 oktober 2014