FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichte terbeschikkingstelling van een oortelefoon bij verkoop van mobiele telefoons

Publication date: 
20/02/2014 - 12:45
  • Op vraag van de Minister van Volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx, in een brief van 4 december 2013
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 20 februari 2014