FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

Publication date: 
25/10/2013 - 14:15
  • 25 oktober 2013
  • gevraagd door minister van sociale zaken en volksgezondheid, mevrouw Laurette Onkelinx