FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het programma 2018-2022 van het federale reductieplan voor gewasbeschermingsmiddelen

Publication date: 
18/04/2017 - 11:45
  • Op vraag van Minister van Landbouw, dhr. Willy Borsus, in een brief van 25 januari 2017
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 18 april 2017