FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor transportbrandstoffen uit hernieuwbare bronnen

Publication date: 
14/02/2018 - 13:30
  • Op vraag van Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, in een brief van 16 november 2017
  • Voorbereid door de werkgroep “Productnormen”  
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 14 februari 2018
  • OPVOLGING