FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit inzake kennisgeving van gevaarlijke mengsels aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties

Publication date: 
27/02/2015 - 11:00
  • Op vraag van minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid, Maggie De Block
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 27 februari 2015