FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden opgelegd aan verkopers en gebruikers van biociden voor begassing

Publication date: 
17/06/2016 - 10:00
  • Op vraag van minister Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, mevr. Marie Christine Marghem, in een ongedateerde brief
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 17 juni 2016