FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 september 2012 tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels

Publication date: 
24/10/2014 - 14:30
  • Op vraag van de toenmalige Staatssecretaris voor Leefmilieu, mevrouw Catherine Fonck, in een brief van 9 september
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 24 oktober 2014