FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Publication date: 
20/09/2018 - 09:00
  • Op vraag van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep Biodiversiteit en Bossen
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure (20/9/2018)