FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van ontwikkelingsplan van het elektriciteitstransmissienet 2020-2030 van Elia System Operator NV

Publication date: 
21/12/2018 - 11:00
  • Op vraag van de minister van Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling, mevrouw Marie Christine Marghem, in een brief van 24 oktober 2018
  • Voorbereid door de werkgroep “Energie en klimaat”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 21 december 2018