FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen

Publication date: 
24/09/2010 - 11:00
  • 24 september 2010
  • gevraagd door de minister van Energie en Klimaat, de heer Paul Magnette