FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het ontwerpplan van NIRAS betreffende radioactief afval en over het milieueffectenrapport

Publication date: 
12/06/2020 - 15:00
  • Aangevraagd door NIRAS in een brief van 15/04/2020
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep “Energie en Klimaat”
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 12 juni 2020 (zie