FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het uitwerken van een interfederale MaaS-visie

Publication date: 
19/04/2022 - 18:00
  • Op vraag van Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en Minister van mobiliteit, in een brief van 08/12/2021
  • Dit advies werd voorbereid door de projectgroep “MaaS”
  • Goedgekeurd door de Algemene Vergadering via schriftelijke procedure op 19/04/2022
  • Met de CRB en de NAR