FRDO CFDD

FEDERALE RAAD VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Advies over het voorontwerp van het Federaal plan voor duurzame ontwikkeling

Publication date: 
04/06/2021 - 17:30
  • Op vraag van minister Zakia Khattabi in een brief van 8 april 2021
  • Dit advies werd voorbereid door de werkgroep strategieën
  • Goedgekeurd door de AV van de FRDO via schriftelijke procedure op 4 juni 2021